Organization
 
 
Organization
homepage  Organization

           Leadership of The School

 

Dean

School Party Secretary

Sun Qian

Associate Dean

Luo Yan’an

Deputy Party Secretary

Wang Shengli

Li Chuanyong

Nan Xiaoyu

Kong Yongfa

Zhang Guoquan

  

                                 School Office

 

Office Director

Zhang Shougui

23508210

Deputy Director

Zhang Shougui

23501594

Personnel Secretary

Liu Lijun

23508210

Undergraduate Teaching Management

Zhang Shougui

23501594

College Physics Teaching Management

Shao Xi

23508210

Postgraduate Teaching Management

Wang Feifei

23508016

Scientific Research Management

 

23508052

Financial Office

 

Sun Huiqin

Zhou Xinmei

23508543

Network Management

Zhang Xuhua

23508016

Reference Room

Tan Siwei

Lv Li

23501225

 

Equipment Management

Zhang Shougui

Tong Tianjiao

23501594

 

                     Party Committee

 

Part Committee Secretary

 

Xia Huanyun

23508514

Youth League Committee Secretary

Liu  xue

23508559

Deputy Youth League Committee Secretary

Song Yan

23508559

SchoolCounsellor

Yan Baoyan

23508559