Leadership of The School


Dean          

Yan'an Luo

School Party Secretary

Yan'an Luo


Vice Dean

Xiaoyu Nan


Guoquan Zhang


Yongfa Kong

Deputy Party Secretary

Shuang ZhaoBaiquan Tang


Fang BoSchool Office


Office Director

Shougui Zhang

  

23501594
Personnel Secretary

Lijun Liu

23508210

Undergraduate Teaching Management

Xi Shao

23508052

College Physics Teaching Management

Xi Shao

23508052

Postgraduate Teaching Management

Feifei Wang

23508016

Scientific Research Management

Tianjiao Tong

23508016

Financial Office


Huiqin Sun

Xinmei Zhou

23508543

Network Management

Jingwei Sun

23501594

Reference Room

Siwei Tan

Li Lv

23501225

23503591


Equipment Management


Foreign Affairs Secretary

Jingwei Sun


Jianfang Dai

23501594


23508210Party Committee


Part Committee Secretary


Huanyun Xia

23508514

Youth League Committee Secretary

Xue Liu

23508559

Deputy Youth League Committee Secretary


23501427

School Counsellor

Baoyan Yan

Yuanxin Han

23508559